อีเวนท์

13-18 กุมภาพันธ์
10:00-20:00 น.

Art-dore U

ณ Central Embassy

17-18 กุมภาพันธ์
10:00-20:00 น.

Illust Fusion 9: ทิว ทัศน์ เธอ

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

งานที่ผ่านมา

2024

29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์
10:00-20:00 น.

The Untold Adventure of Meow

ณ MRT พหลโยธิน

19-21 มกราคม
10:00-22:00 น.

Craftlander

ณ Siam Center

2023

18-24 ธันวาคม
10:00-20:00 น.

Santa is Busy

ณ MRT สวนจตุจักร

2-3 ธันวาคม
10:00-20:00 น.

The Festive Fantasy

ณ MRT พหลโยธิน

29 ตุลาคม
11:00-20:00 น.

YOLO! Art Market 2023

ณ Union Mall

4-6 สิงหาคม
10:00-20:00 น.

happening 10Fest

ณ Seacon Square

24-25 มิถุนายน
11:00-20:00 น.

LIDO ARTCULT Market EP.2

ณ LIDO Connect